چیز هایی در باره ما

ما کار تیمی را به بهترین شکل ممکن انجام می دهیم

ما عاشق کار خود هستیم

دقت و تمرکز کافی شعار تیم ما است

محیط کاری ما

محیطی بسیار صمیمی با متخصص های برتر این کار

گروه ما

ما با کنار هم قرار دادن افراد متخصص و متعهد شما یاری می کنیم

ابوالفضل کنشلو

ابوالفضل کنشلو

مهندس سخت افزار
رامین شاهکمانی

رامین شاه کمانی

مهنندس نرم افزار
مسعود عاشوری

مسعود عاشوری

مهندس شبکه
داریوش لشگری

داریوش لشگری

مهندس نرم افزار (مدیر سایت)